Arye – ???? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Arye - ???? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Arye - ???? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Arye - ???? lyrics

Selected song name: Arye - ????
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
רב הגוף שלי מים
כל הראש שלי אש
נכנסת פעם למים
אבל מתי נכנסת לאש
כולי שפיצית עולם
עד שזה מגיע ללבקש
אבל כבר הצעת לבד
אל תצא טיפש
אמרת עשרים דקות ותהיה פה
?איך זה הפך ארבעים וחמש
אם נאה לא מקיים
נאה לא דורש


ואמרת
להיות איתי זה להיות
חבר עם אריה
זה מרגש
אבל אתה יושב במתח
כי יודע בשניה זה מתחלף
הפרצוף המלטף נעלם
בא אחד כועס
הייתי צריכה להזהיר אותך
מאה אחוז אש

רב הגוף שלי מים
כל הלב שלי אש
השיחות איטיות
נשבעת שלי כבר נמאס לנחש
איפה פגעתי ולמה
ולמה כל פעם שותק
לא מתחברת לדרמה
בוא נדבר באמת
כי כשמישהו מנסה לשחק בי או משהו
הוא משחק באש
ואם הוא טיפוס שנלחם אז זה פשוט
עד שאחד ישרף
מזל שלך יש עיניים טובות שמוותרות
כשמסנוור
זוכר איך ש


אמרת
להיות איתי זה להיות
חבר עם אריה
זה מרגש
אבל אתה יושב במתח
כי יודע בשניה זה מתחלף
הפרצוף המלטף נעלם
בא אחד כועס
הייתי צריכה להזהיר אותך
מאה אחוז אש