Chipus Atzmi – ????? ???? Lyrics

Ori Shochat - ???? ???? Lyrics

You are viewing Chipus Atzmi - ????? ???? Lyrics - Eden Derso - ??? ????

Chipus Atzmi - ????? ???? song lyrics are written by Eden Derso - ??? ????

Complete information about Chipus Atzmi - ????? ???? lyrics

Selected song name: Chipus Atzmi - ????? ????
Singer Name: Eden Derso - ??? ????
Lyrics written by: Eden Derso - ??? ????

You can see all the lyrics of Eden Derso - ??? ???? songs at rare-lyrics.com
שעה שאני מנסה להתרחק אך תמיד מוצאת ת'דרך לפה
מוקפת באנשים אבל עדיין אשים את השיר im so lonley של akon
יצאתי מהמיטה הלב שלי בנחיתה וכל גופי בנסיגה כי גדלתי נסיכה
עם זהב בפה אבל קשה להסתנוור כשהחצר והליצן שלך עולה באש
אני מהנוף מתלכלכת מהמסך מבועתת ארבעה קירות סביבי וברצפה אני בועטת ושואלת
איך הכל היה אחרת בנעוריי השמיים היו עוד תכלת


תגיד לי מה עושים
איך יוצאים מבלי להיות בורחים
איך עושים מתים
כי לא נותרו בנו חיים
תגיד לי איך יוצאים
למסע חיפוש עצמי
ומה עושים
כשלא מוצאים


ערנית מדי אולי אעצום עיניי אולי אחזור להיות בורה ולישון
הם כולם תוהים על מעשיי זורקים תשובות כדי לזכות כאילו זה חידון
אם תצאי החוצה מארמון במקום לשימי חולצה אשאל אותך על צבע
ותגידי יש רק חום כאן, להוא מימין יש את הgood guns
במרדך אחר ענן כי לא נותר מזומן
כל מי איתי מיומן ונולד מוכן
אז איך נותר כל חייו מסומן מצולק מקומבן
זאת מלכודת, אני פשוט אסגור את הוילון
אחזור לי לישון זה רק סיוט שלא נותן לי לחלום


תגיד לי מה עושים
איך יוצאים מבלי להיות בורחים
איך עושים מתים
כי לא נותרו בנו חיים
תגיד לי איך יוצאים
למסע חיפוש עצמי
ומה עושים
כשלא מוצאיםכשלא מוצאים

כשלא מוצאים

תגיד לי מה עושים
תגיד לי מה עושים
יה יה יה יה

כשלא מוצאים

תגיד לי מה עושים כשלא מוצאים

חיפוש עצמי

מה עושים