???????????????? (Different as well) Lyrics

Getsunova Lyrics

You are viewing ???????????????? (Different as well) Lyrics - Getsunova

???????????????? (Different as well) song lyrics are written by Getsunova

Complete information about ???????????????? (Different as well) lyrics

Selected song name: ???????????????? (Different as well)
Singer Name: Getsunova
Lyrics written by: Getsunova

You can see all the lyrics of Getsunova songs at rare-lyrics.comล้าล้า นาน้า ล้าลา
ล้าล้า นาน้า ล้าลา
วันเวลาที่คอยเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุด
เข้ามาไม่เคยหยุด
บนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลือกไปเพราะใจบอก
เลือกไปเพราะใจบอก
แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันผิด
เพียงเพราะว่ามันต่าง
อยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบ่น
สุดท้ายก็โดนด่า
แต่จะอยู่ที่ตรงไหน
ก็ไม่เจอกับใคร
ที่จะรู้ความจริงข้างใน
และยังคงเฝ้ามองหา
เวลารู้สึกอ้างว้าง
อยากจะรู้
บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือ­นกัน
เพียงต้องการแค่ใครสักคนจับมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อย
ในวันที่มันเหนื่อย
ไม่ใช่ใครที่คอยเหยียบซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันนั้นล้มลง
ที่ฉันนั้นล้มลง
แต่จะอยู่ที่ตรงไหน
ก็ไม่เจอกับใคร
ที่จะรู้ความจริงข้างใน
และยังคงเฝ้ามองหา
เวลารู้สึกอ้างว้าง
อยากจะรู้
บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือ­นกัน
บนเส้นทางที่ต่าง มีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่าง เข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือ­นกัน
แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสินเพียงเพราะว่ามันต่าง
บนเส้นทางที่ดูสับสนจะทำอะไรสุดท้ายก็โดนด่า
แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสินเพียงเพราะว่ามันต่าง
บนเส้นทางที่ดูสับสนจะทำอะไรสุดท้ายก็โดนด่า
บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือ­นกัน
บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือ­นกัน
ล้าล้า นาน้า ล้าลา