Efes Ma’amatz (Live) – ??? ???? (????) Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Efes Ma’amatz (Live) - ??? ???? (????) Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Efes Ma’amatz (Live) - ??? ???? (????) song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Efes Ma’amatz (Live) - ??? ???? (????) lyrics

Selected song name: Efes Ma’amatz (Live) - ??? ???? (????)
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.comטושטוש אתה רץ
תעצור שניה בצד
היום בדיוק התפנה לי
יש אצלי נוף פסטורלי
וטושטוש אל תלחץ
נציל את העולם אחרי השנ"ץ
אין מקום לעוד מדליה
אני לא צריכה מדלי-האת לא צריכה לעבוד קשה
אה אה, לא לא , אה אה
אל תפחדי שיגידו שנמאס
כי את קלאס


באפס מאמץ
באפס מאמץ
איי אה איי
באפס מאמץ

"שימי עליו פס, "שופוני יא נאס
רק תגידי, בואי תראי איך הוא רץ
?זאת לא אהבה, מה זאת אהבה
כשאריה יוצא לצוד בשביל הלביאה
תני לו לעבוד שתהיי שמחה
תני לו גם לטעות, שיגיד סליחה
תני לו לחפש מה שאת צריכה
?למה את בוכה


את לא צריכה לעבוד קשה
לא אה, לא אה, לא לא
אל תפחדי שיגידו שנמאס
כי את קלאסבאפס מאמץ
באפס מאמץ
איי אה יה
באפס מאמץ


באפס מאמץ
יפה לך ממש
איזה יפה לך, איזה יפה לך
זה יפה לך ממש