Energia – ?????? Lyrics

Tuna - ???? Lyricsטאבלט, זמן מת, סתם בסתלבט
אינסטוש ,פייסוש, פייסוש, וואי נט
אובך, עוול, אונס, מוות
דופק, טוקבקס... אוקיי, פאק איט
קל לרוקן אותי, כאן עד שאין אותי
גם השיגרה בעיני היא אינסייניטי
אז אני חי כמו בסרט בסבנטיז
רק הבמאי הוא על אל-אס-די
?מה זה זה? מי זה זה
איך מרכלים מקנאים אוהבים לדבר הרבה
״הוא נפרד, השתנה, הוא לוקח סמים, הוא השמין
הוא סוכן של הקה-גה-בה...״
אז קח את ההגה ו… קח את ההגה וסע!
אין לי זמן לבזבז אם אתה לא חבר
לא תודה, מוותר, יש לי וואחד מסע


אני שומר ת׳אנרגיה
מה לי ולכל השיט הזה
שומר ת׳אנרגיה
נשבע זה כל מה שאני עושה


ספאמרים, סקאמרים, דרעקים בסוודרים
עאלק של ראפרים, ברמנים, צייסרים
״חי חי חי״, ״חה חה חה״, עופרים שכטרים
גאנגסטרים, הייטרים - לייזרים
?יו, איך תתמודד איתי
HSP לך תריץ גוגל על היותי
מת על הפאנס אבל צאי מהואן
אני לא מתפנפן, וואלק זה לא המסר שלי

אני לא המצאתי את המיקרוגל, לא בן של קנדי
מה מדרבן אותי? רק להוציא את האמת
להוציא את האמא מפתח תקווה ואז אין אותי
תן, תן להביא את ה״נויז״, לשרוף ת׳עולם עם הבויז
״למה סירבת לכל המיליונים, קמפיינים, הפיצ׳רים, פאקינג דה וויס?״


אני שומר ת׳אנרגיה
מה לי ולכל השיט הזה
שומר ת׳אנרגיה
נשבע זה כל מה שאני עושה

we all love music