Kacha Adif Li – ??? ???? ?? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Kacha Adif Li - ??? ???? ?? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Kacha Adif Li - ??? ???? ?? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Kacha Adif Li - ??? ???? ?? lyrics

Selected song name: Kacha Adif Li - ??? ???? ??
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
שמעתי לפחות אלף עצות
אם אני מול כולם
זה לא כוחות
אני רק צופה בעולם
איך טיפה בים
מזיזה את הרוחות
ניסיתי לפחות
להקשיב לקולות
התבלבלתי נורא
עשיתי בושות
חוזרת הביתה
תולה וילונות
ללכת לישון
לחלום חלומות


ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב הרגיש שלי
ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב
ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב הרגיש שלי
ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב

בחרתי לשתוק
מול כל המורות
שאמרו שיכלתי, פשוט לא רציתי
אמרתי הן לא מבינות
שיש לי תוכניות
מזה גדולות
אסור לגלות
אבל בלילות
אני עוצמת עיניים
כמה זה נעים
שומעת כפיים
נורות זוהרות
נושכת שפתיים
מבט לשמיים
קופצת למים
ואין תוכניות


ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב הרגיש שלי
ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב
ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב הרגיש שלי
ככה עדיף לי
לבד עם השיט שלי
ללמוד להגן על הלב
ללמוד להגן על הלב