Kshenigmetet Hasufa – ??????? ????? Lyrics

Eden Hason - ??? ???? Lyrics

You are viewing Kshenigmetet Hasufa - ??????? ????? Lyrics - Eden Hason - ??? ????

Kshenigmetet Hasufa - ??????? ????? song lyrics are written by Eden Hason - ??? ????

Complete information about Kshenigmetet Hasufa - ??????? ????? lyrics

Selected song name: Kshenigmetet Hasufa - ??????? ?????
Singer Name: Eden Hason - ??? ????
Lyrics written by: Eden Hason - ??? ????

You can see all the lyrics of Eden Hason - ??? ???? songs at rare-lyrics.com
תמיד זה ככה כשנגמרת הסופה
?כמה זה עולה לי להחזיר אותך בחזרה
?ואם זה ככה, למה שוב מהתחלה
איכשהו אף פעם אין לי כוח כשאת
מתחילה
?לדבר אליי בשמי, לומר לי מה הקשר
"וכשאני שואל פתאום "הכל בסדר
כל המשפטים שלך אנלא עומד בקצב
תני לי זמן


שוב אני חוזר אלייך כמו תמיד
כאילו אני כלום ו
רגע את בוכה ושוב אני מפסיד
אין לי כוח כבר לראות אותך אורזת
לילה לא נגמר אני עומד ליד הדלת
נמאס לי כבר לכתוב שירים עלייך


תמיד זה ככה כשנגמרת הסופה
?כמה זה עולה לי להחזיר אותך בחזרה
?ואם זה ככה, למה שוב מהתחלה
כל הזמן אותן מילים אבל ת'לחן משנה
נעשה את זה שוב, ניפרד ונשוב
ושוב אשים אותי בצד הלילה
אז לפחות נהנה, נדבר ונשתה, לופ

שוב אני חוזר אלייך כמו תמיד
כאילו אני כלום ו
רגע את בוכה ושוב אני מפסיד
אין לי כוח כבר לראות אותך אורזת
לילה לא נגמר אני עומד ליד הדלת
נמאס לי כבר לכתוב שירים עלייך


?לדבר אליי בשמי, לומר לי מה הקשר
"וכשאני שואל פתאום "הכל בסדר
תני לי זמן


שוב אני חוזר אלייך כמו תמיד
כאילו אני כלום ו
רגע את בוכה ושוב אני מפסיד
אין לי כוח כבר לראות אותך אורזת
לילה לא נגמר אני עומד ליד הדלת
נמאס לי כבר לכתוב שירים עלייך