Lishon – ????? Lyrics

Eden Derso - ??? ???? Lyrics

You are viewing Lishon - ????? Lyrics - Eden Derso - ??? ????

Lishon - ????? song lyrics are written by Eden Derso - ??? ????

Complete information about Lishon - ????? lyrics

Selected song name: Lishon - ?????
Singer Name: Eden Derso - ??? ????
Lyrics written by: Eden Derso - ??? ????

You can see all the lyrics of Eden Derso - ??? ???? songs at rare-lyrics.comלא יודעת מה לומר לך
אתה קרוב אלי וזה מרגיש רחוק נורא
נגעת בי בחלום, בגלל זה אני תמיד רוצה לחזור לישון

לא יודעת מה לומר לך
אתה קרוב אליי וזה מרגיש רחוק נורא
נגעת בי בחלום, בגלל זה אני תמיד רוצה לחזור לישון

גרנו יחד בדירה בתל אביב
חתול עכבר, כל שיחה איתך היא ריב
ואהבנו אחד את השניה עד כאב
היה קשה עד שהתפוצץ הלב
שם אתה בדיוק מה שאני צריכה
במגע אחד גורם לי להרגיש בטוחה
לא צריכה להלחם איתך
מתעוררת וחוזרת שוב להיות קהה

לא יודעת מה לומר לך
אתה קרוב אלי וזה מרגיש רחוק נורא
נגעת בי בחלום, בגלל זה אני תמיד רוצה לחזור לישון

עדן דרסו:
אז הוא עוד פעם מתווכח על השטויות שמסביב
הצבע של הקיר, רחובות או תל אביב
מי מחבק יותר, מי מנשק פחות
מי גמר
וזה מצחיק איך המגע שלך מחמם אותי החלום גורר אותי
לעולם שיותר הולם אותי
אני משתגעת עם עצמי כי
מצידך נהיה תמיד כהים והבהירות תפוג
אם היית מתנהג פחות כמו ילד דפוק
ומחזיק אותי יותר צמוד
במקום לחשוק בלישון הייתי high במציאות

וחשבתי שתהיה איתי תמיד כמה רציתי אותך זה מפחיד
לא יודעת מה לומר לך
אתה קרוב אלי וזה מרגיש רחוק נורא
נגעת בי בחלום, בגלל זה אני תמיד רוצה לחזור לישון
לישון...
אנל'א רוצה להתעורר
לא לא לא לא, אנל’א רוצה להתעורר