Ma Asa Lanu Hazman – ?? ??? ??? ???? Lyrics

Eden Meiri - ??? ????? Lyrics

You are viewing Ma Asa Lanu Hazman - ?? ??? ??? ???? Lyrics - Eden Meiri - ??? ?????

Ma Asa Lanu Hazman - ?? ??? ??? ???? song lyrics are written by Eden Meiri - ??? ?????

Complete information about Ma Asa Lanu Hazman - ?? ??? ??? ???? lyrics

Selected song name: Ma Asa Lanu Hazman - ?? ??? ??? ????
Singer Name: Eden Meiri - ??? ?????
Lyrics written by: Eden Meiri - ??? ?????

You can see all the lyrics of Eden Meiri - ??? ????? songs at rare-lyrics.comאני זוכר את הימים
לילות על דשא בשכונה
מה עשה לנו הזמן
היום שורות של בניינים
מסתירים לי ת'עבר

כבר לא מכיר את השכנים
לא מכיר כאן אף אחד
מה עשה לנו הזמן
אולי כולם קצת התבגרו
...אולי זה רק אני ששם

כי אני זוכר איך

פעם הגשם הראשון
שטף לי את הלב
והיום זה קצת פחות
מרגש אותי
איך פעם יצאנו לרחוב
לא ידענו כלום
רק שהטוב יפול עלינו
ואיך היום הכל זה מרחוק
מספיק למסור לי ד״ש או לשלוח נשיקות
עם איזה לב אדום
?אז איך הבטחנו הבטחות
אמרנו שזה לא יפריד
לא יפריד בינינו בינינו

אני זוכר את הזמנים
חנות פרחים שבפינה
מה עשה לנו הזמן

...היום רומנטיקה זה לא
רומנטיקה זה לא כמו פעם

כבר לא שולחים פה מכתבים
..אנשים נעלמים
מה עשה לנו הזמן

במגרשים הישנים
...עולה בי זכרון קטן

אני זוכר איך פעם הגשם הראשון
שטף לי את הלב
והיום זה קצת פחות
מרגש אותי
איך פעם יצאנו לרחוב
לא ידענו כלום
רק שהטוב יפול עלינו
ואיך היום הכל מרחוק
מספיק למסור לי ד״ש או לשלוח נשיקות
עם איזה לב אדום
אז איך הבטחנו הבטחות?
איך אמרנו שזה לא יפריד
.לא יפריד בינינו בינינו