Mefa’neh Makom – ???? ???? Lyrics

Eden Derso - ??? ???? Lyrics


אני מפנה מקום בפה לנשיקות שלך
מפנה מקום מסביב לשתיקות שלך
מפנה מקום בלב ללחיצות שלך
מפנה מקום בבטן שאוכל לבלוע אותך
אני מפנה מקום בתיבה למכתבים שלך
מפנה מקום בראש לשדים שלך
מפנה מקום בלחי לסטירות שלך

כל כך הרבה מקום ואת בשלך
את בשלך

כל כך הרבה מקום
את יכולה להישאר לישון
ואם תהיי לגמרי שלי
לא יישאר מקום בשבילי

אני מפנה מקום בארון לבגדים שלך
מפנה מקום באלבום לתמונות שלך
מפנה מקום מול האור לצללית שלך
מפנה מקום בחושך לנשימות שלך
אני מפנה מקום על הכר לשערות שלך
מפנה מקום בפינה לכפכפים שלך
מפנה מקום שאליו אוכל לברוח איתך

כל כך הרבה מקום ואת בשלך
את בשלך, את בשלך

כל כך הרבה מקום
שאי אפשר כמעט לנשום
ואם תהיי לגמרי שלי
לא יישאר מקום בשבילי

תפנה לי אצלך מקום
תבנה לי ולך קופסה מבטון
שמור לי אצלך שעות קבועות בשעון
גם כשאני בשלי, לא איתך, לא בזון
חיפשתי חללים שיכילו אותי
אבל לא טוב לי לבדי

אתן לך את האוויר שלי
תנשמי עמוק, לרווחה לצידי

תפנה לי מקום, אני כבר בדרך אליך
אשאר להיום, אשאר למחר ולנצח
אז תשלח לי מיקום ואני כבר בדרך אליך
תעשה לי מקום

we all love music