Mesiba – ????? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Mesiba - ????? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Mesiba - ????? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Mesiba - ????? lyrics

Selected song name: Mesiba - ?????
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
למה שאתה תגיד לי
איך עושים את זה נכון
זה זורם בי כמו הדם בווריד שלי
כמו הים התיכון, הכל כחול
אני כל יכולה
השגחה מלמעלה
אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה
לא בא מסיבה
למה שאתה תגיד לי
איך עושים את זה נכון
זה זורם בי כמו הדם בווריד שלי
כמו הים התיכון, הכל כחול
אני כל יכולה
השגחה מלמעלה
אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה
לא בא מסיבה


יש לי מלא זהב, מחביאה
מי שיש לה זהב, רגועה
אני לא צריכה מחמאה
יודעת נועדתי לזה
עבדתי על זה זה שלי כן
עבדתי על זה זה שלי
אתה לא מאיים לי על זה
קח את כל הבגדים שלי ו
קח את הזמן את האוויר שלי
תשאיר לי ביט של שקל, טוב לי
יושבת על זה כל היום בלי
להסתכל בפיד
אתה נח, אתה מפסיד

אז למה שאתה תגיד לי
איך עושים את זה נכון
זה זורם בי כמו הדם בווריד שלי
כמו הים התיכון, הכל כחול
אני כל יכולה
השגחה מלמעלה
אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה
לא בא מסיבה
למה שאתה תגיד לי
איך עושים את זה נכון
זה זורם בי כמו הדם בווריד שלי
כמו הים התיכון, הכל כחול
אני כל יכולה
השגחה מלמעלה
אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה
לא בא מסיבה


לא מוזמן למסיבה, עדיין בא למסיבה
החיים שלי בלגן, הלבוש, סטייל
טרי מהכביסה, יש כרטיס טיסה, אין חזרה
חלומות שלי על מאתיים קמ״ש
שברתי את המגירה לא הייתה ברירה
למה שתגיד לי איך עושים את זה נכון
לא עושה שריר, לא עושה מכון
סימפולים מפרס עוד לפני התיכון
ועדיין מתרגש כשמזהים אותי ברחוב
יום יום, אין סתם יום
זה שלי וזה לא והכל טוב
זה הולך וזה לא והכל טוב
כל עוד אמא אומרת שהכל טוב

למה שאתה תגיד לי
איך עושים את זה נכון
זה זורם בי כמו הדם בווריד שלי
כמו הים התיכון, הכל כחול
אני כל יכולה
השגחה מלמעלה
אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה
לא בא מסיבה
למה שאתה תגיד לי
איך עושים את זה נכון
זה זורם בי כמו הדם בווריד שלי
כמו הים התיכון, הכל כחול
אני כל יכולה
השגחה מלמעלה
אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה
לא בא מסיבה