Ninja – ????’? Lyrics

Eden Meiri - ??? ????? Lyrics

You are viewing Ninja - ????’? Lyrics - Eden Meiri - ??? ?????

Ninja - ????’? song lyrics are written by Eden Meiri - ??? ?????

Complete information about Ninja - ????’? lyrics

Selected song name: Ninja - ????’?
Singer Name: Eden Meiri - ??? ?????
Lyrics written by: Eden Meiri - ??? ?????

You can see all the lyrics of Eden Meiri - ??? ????? songs at rare-lyrics.com
תמיד חלמתי גבוה
לא לאבד את הכח
תמיד אתגרים נראו לי גדולים
פשוט ויתרתי כי נוח
ניסיתי לרוץ שאלתי לאן
רציתי בכח אמרתי אין זמן
כעסתי ויתרתי תירצתי
דחיתי הכל ואמרתי מחר


לא מבין איך זה קרה שנפלתי למים
תביט במראה ותרים ת'רגליים
יש בי ת'נינגה ואש בעיניים
נלחם בעצמי לא מוותר
נופל לרצפה לא מוותר
קל לי לשבור תכלים
ולחזור חזרה להרגלים ישנים אני לא מוותר


אני עברתי את הכל
ולא מפחד עכשיו ליפול
המקום האמיתי
מנצח את עצמי
עכשיו השלב שלי לגדול
אני עברתי את הכל


אני נינגה
אני נינגה
אני נינגה
אני נינגה אמיתי


יש לי רף גבוה
לא מוכן לשמוע
אנשים שמורידים אותי
לא מוכן לשמוע
עיניים על המטרה
אנלא חוזר אחורה
לא מפחד מכישלון
עוד אעשה היסטוריה
כל יום שעובר החלום שלי גדל
שומר על הפוקוס תמיד אני ער
אתגרים עצומים וקשיים שהיו לי הפכו לקלים
אני לא מעכל
אבל אל תטעה זה לא יקרה
אם לא תקום ופשוט תעשה
פשוט תעשה, פשוט תעשה


אני עברתי את הכל
ולא מפחד עכשיו ליפול
המקום האמיתי
מנצח את עצמי
עכשיו השלב שלי לגדול
אני עברתי את הכל


אני נינגה
אני נינגה
אני נינגה
אני נינגה
אני נינגה
אני נינגה
אני נינגה אמיתי


עוצר הכל לוקח נשימה
לך עם האמת שלך תהיה אתה
כל יום אנחנו קצת גדלים
תאהב את עצמך מבפנים
עוצר הכל לוקח נשימה
אל תפחד, פשוט תהיה אתה
כל יום אנחנו קצת גדלים
תאהב את עצמך מבפנים


כבר לא כועס על עצמי
תמיד זה הייתי אני
זה עם הכח להיות או לברוח
זה רק בידיים שלי
נשארתי חזק ואמרתי עכשיו
מרגיש בכל יום איך עובר עוד שלב
הזעתי התמדתי הוכחתי
נתתי הכל גם אם זה כאב


עומד במקום מחייך ומבין שזה בסדר ליפול אל המים
מרגיש תעוצמה שזורמת בגוף
יש בי תנינגה ואש בעיניים
נלחם בעצמי לא מוותר
נופל לרצפה לא מוותר
קל לי לשבור תכלים
ולחזור חזרה להרגלים ישנים אני לא מוותר
אני לא מוותר רק עולה ושובר
יש בי קצב אחר, לא עוצר ממהר
אני רק מתגבר אני לא מוותר
אני לא מוותר אני לא מוותר


אני נינגה