Nir’eh Li – ???? ?? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Nir’eh Li - ???? ?? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Nir’eh Li - ???? ?? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Nir’eh Li - ???? ?? lyrics

Selected song name: Nir’eh Li - ???? ??
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
נראה לי, עד אתמול
חשבתי שתחזור
שתכנס בדלת
שמתי איזה סרט, רק להירדם
חלמתי שאתה מתחתן
נבהלתי, נראית מהמם
שלחתי הודעה, ענית בעשר פעמים ח׳


זה עובר בי, זכרונות בלי
להתכוון, מנסה להתאמן
על לשכוח, זה לא טוב לי
מנסה לשחרר וזה כל פעם הולך


וחוזר, אתה כבר מוכן לוותר
ניסיתי הכל ויותר
אבל אתה נשאר לי בראש
נשאר לי בראש וחוזר
ואם נעצור לדבר
תראה שניסיתי הרבה יותר
אבל אתה נשאר לי בראש


ויתרתי, המכנס הזה לוחץ מדי
האיפור הזה כבד עליי
כל הפעמים שבאתי ככה
ובכלל לא התייחסת
אז למה אתה מבלבל אותי
אם ככה, לא רודפת אחריך בכלל
מתיישבת על כיסא באולפן
רבה עם מי שאוהבת הכי
משחררת אותך שוב לחופשי
ואתה יודע שזה נקי, שזה נקי

זה עובר בי, זכרונות בלי
להתכוון, מנסה להתאמן
על לשכוח, זה לא טוב לי
מנסה לשחרר וזה כל פעם הולך


וחוזר, אתה כבר מוכן לוותר
ניסיתי הכל ויותר
אבל אתה נשאר לי בראש
נשאר לי בראש וחוזר
ואם נעצור לדבר
תראה שניסיתי הרבה יותר
אבל אתה נשאר לי בראש