Pa’am Achat – ??? ??? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Pa’am Achat - ??? ??? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Pa’am Achat - ??? ??? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Pa’am Achat - ??? ??? lyrics

Selected song name: Pa’am Achat - ??? ???
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
שיחות חולין עם אגדות חיות, מרגיש אליטה
מצחיק איך גיבורי ילדות הופכים לחברים ש'ך
"קרובים אומרים'ך "השתנת, מן זה לא מתאים'ך
שנתיים לא עשו צלצול, פתאום הם דואגים'ך
אבל הכל טוב, כן אפילו טוב מאוד
נותן רק את כל מה שיש לי, זה למה יש לי עוד
תן כבוד, אנ'לא לבד, באתי עם הקליק שלי
בא לקחת כאן הכל, חצי לא יספיק לי
מילה ליזע ודם, כל מה שרציתי אי פעם כבר לא אי שם
ברזל די חם, מכה בו ללא שום היסוס
עובד כמו חמור אבל לא נופל מהסוס, זה הפלוס
אז ממשיך לבעוט בבלודקלאט
?אח שלי, הלכנו כבר הרבה, אז מה זה עוד קצת
ו-דאבל י-ב, עוד גיבור ללא חטא
הורוסקופ, מזל דלי, אבל אני שור-שאט
בדרך לעוד מעט, בשביל אמא, בשביל בייבי
בשביל אח שלי, זה בשביל תלא, בשביל צ'לנוב
בשביל אלנבי, סתם בשביל הקטע או בשביל המסר
אני לא בא בטענות, פשוט טוען לכתר


פעם אחת לכל מי שאמר שזה יקרה
פעם אחת לכל מי שאמר שאין מצב
בוי, אני השיט, זה למה שיט קורה
תה צריך לראות את הפרצוף שלהם עכשיו'
פעם אחת לכל מי שאמר שזה יקרה
פעם אחת לכל מי שאמר שאין מצב
בוי, אני השיט, זה למה שיט קורה
תה צריך לראות את הפרצוף שלהם עכשיו'

הולך ומתקדם
רק ככה זה הולך
אם אתה רוצה
אתה תמצא גם איך
הולך ומתקדם
וככה זה הולך
אם אתה רוצה
אתה תמצא גם איך


ספורט אלים, אם הפלואו ש'ך סלים
תזהר מחתולים כבדים, לא מזיז לי אקלים
סמים קלים, אני קול ככה
מילה לדינה ברזילי, שמור על המספר ש'ך
במשחק הזה כולם ככה
צועק "כוסאוחטוק", כולם פה חסרי פנים כמו הזוכים בלוטו
לא תגיע פה רחוק עם רישיון לאוטו
"הנה מוטו לחיים, "כלב, רוץ לתפוס 'תו
אז פאק חיי מדף, מחזיק ת'ענף
את שפירא, הר ציון, את הג'וס והפאף
ראש בראש, פאק, אף אל אף, באנו עם שפיץ
"מסטופ קידז, יושבים על ה-"דופ-אס-ביטס
?תשאל אמסיז, מי מלחיץ? חרדות, מי אמיץ
מי באמת, מי חולם בהקיץ
השאכטה של היץ', ילד, אני גבר
עושה צרות מאז שהם הורידו לי ת'גלגלי עזר

פעם אחת לכל מי שאמר שזה יקרה
פעם אחת לכל מי שאמר שאין מצב
בוי, אני השיט, זה למה שיט קורה
תה צריך לראות את הפרצוף שלהם עכשיו'
פעם אחת לכל מי שאמר שזה יקרה
פעם אחת לכל מי שאמר שאין מצב
בוי, אני השיט, זה למה שיט קורה
תה צריך לראות את הפרצוף שלהם עכשיו'


הולך ומתקדם
רק ככה זה הולך
אם אתה רוצה
אתה תמצא גם איך
הולך ומתקדם
וככה זה הולך
אם אתה רוצה
אתה תמצא גם איך