Panalangin sa Pagiging Bukas Palad Lyrics

Jamie Rivera Lyrics

You are viewing Panalangin sa Pagiging Bukas Palad Lyrics - Jamie Rivera

Panalangin sa Pagiging Bukas Palad song lyrics are written by Jamie Rivera

Complete information about Panalangin sa Pagiging Bukas Palad lyrics

Selected song name: Panalangin sa Pagiging Bukas Palad
Singer Name: Jamie Rivera
Lyrics written by: Jamie Rivera

You can see all the lyrics of Jamie Rivera songs at rare-lyrics.comPanginoon, turuan mo akong maging bukas-palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo
Na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
At di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob Mo'y siyang sinusundan
Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo