Shir Siyum (Freestyle) – (??? ???? (???????? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Shir Siyum (Freestyle) - (??? ???? (???????? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Shir Siyum (Freestyle) - (??? ???? (???????? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Shir Siyum (Freestyle) - (??? ???? (???????? lyrics

Selected song name: Shir Siyum (Freestyle) - (??? ???? (????????
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
למי שמעשן, למי שאשם
למי שמלשין, למי שלא ישן
למי שנלחם, למי שהפסיד, למי שבוחן
כמו זבוב על הקיר רק לומד מתבונן
וסחה על זה שלא מתלונן


אני רק יושבת על העץ שלי ושורפת ניירות
מעשנת, מעשנת
אני רק יושבת על העץ שלי
מתבוננת בנעשה סביבי
מעשנת, מעשנת
אני רק יושבת על העץ שלי
ושורפת ניירות
מעשנת, מעשנת
אני רק יושבת על העץ שלי
מתבוננת בנעשה סביבי


למי שמנגן, למי שמדמיין
למי שקם בבוקר לעשות ריצה בים
למי שמבולבל, כי בילה את הלילה
אצל מישהי שהוא לא מכיר
למי שדימם, למי שבחר לא להסיר עיניים מהכאב
והיה שם בשביל חבר
לכל מי שלא מוותרת, שלא מספרת
מה היא מתכוונת להשיג
עד שהיא משיגה ואז מראה
להוציא לכולם את העיניים

אני רק יושבת על העץ שלי ושורפת ניירות
מעשנת, מעשנת
אני רק יושבת על העץ שלי
מתבוננת בנעשה סביבי
מעשנת, מעשנת
אני רק יושבת על העץ שלי
ושורפת ניירות
מעשנת, מעשנת
אני רק יושבת על העץ שלי
מתבוננת בנעשה סביבי


אני רק יושבת
אני רק יושבת