Shki’ot Adumot – ?????? ?????? Lyrics

Eden Hason - ??? ???? Lyrics

You are viewing Shki’ot Adumot - ?????? ?????? Lyrics - Eden Hason - ??? ????

Shki’ot Adumot - ?????? ?????? song lyrics are written by Eden Hason - ??? ????

Complete information about Shki’ot Adumot - ?????? ?????? lyrics

Selected song name: Shki’ot Adumot - ?????? ??????
Singer Name: Eden Hason - ??? ????
Lyrics written by: Eden Hason - ??? ????

You can see all the lyrics of Eden Hason - ??? ???? songs at rare-lyrics.comככה בלילות אני יושב לכתוב מילים
ככה באותו מבוך עולים געגועים
כדי שלא יחזור שוב המבול, אני שוטף את הפנים
וזורק את האבק מהחיים

ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים
בעיניים עצומות אני רואה את השבילים
בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים
יש אמת אחת כתובה לה בספרים

לראות את הטוב
אסור לעצור את השמש עכשיו
שקיעות אדומות
מול כל העולם
משליך את הכל אל הים

ככה לפעמים אני נזכר באנשים
מי היה לי כשנשברתי, מי סגר לי בפנים?
ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל
יפיג בי כעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים

לראות את הטוב
אסור לעצור את השמש עכשיו
שקיעות אדומות
מול כל העולם
משליך את הכל אל הים
כבר שנים עברה הנפש טעונה ברגשות
כשיורקים עליה אש היא משיבה בלהבות
היא תמיד רוצה לצרוח על מנת למצוא שתיקות
כמה מחשבות עברו בי, עוד שואל מה לעשות
מה נשאר?

לראות את הטוב
אסור לעצור את השמש עכשיו
שקיעות אדומות
מול כל העולם
משליך את הכל אל הים

יותר לא אפול
יותר לא אפול כי ניצחתי עכשיו
זריחות אדומות
מול כל העולם
משליך את הכל אל הים