Shlish Shlish – ???? ???? Lyrics

Dudu Faruk - ???? ????? Lyricsאתה שליש שליש
אתה חצי חצי
רבע רבע רבע רבע
אני אחד מיוחד
אני שלם אני ארוך ואני חד בלשון וזה כואב לה

אתה שליש שליש שליש
אתה חצי חצי
רבע רבע רבע רבע

אני בוף חשיש
אני נחש אני כריש
אני קורא את הקדיש עלייך
רוקד סמבה שם ת׳סבתא שך על פליי והיא רוקדת כמו הבא נגילה
חגורה שחורה בלעשן כבש על המנגל052-591 ואין שם אף אחד אני שד אני הולך לישון לבד


אומרים לי דודו מניפולטיבי
אז אני לא נשאר פסיבי
אני מפיק לו את הביטים
בחרתי 808

we all love music