Shvilim Hadashim – ?????? ????? Lyrics

Eden Derso - ??? ???? Lyrics

You are viewing Shvilim Hadashim - ?????? ????? Lyrics - Eden Derso - ??? ????

Shvilim Hadashim - ?????? ????? song lyrics are written by Eden Derso - ??? ????

Complete information about Shvilim Hadashim - ?????? ????? lyrics

Selected song name: Shvilim Hadashim - ?????? ?????
Singer Name: Eden Derso - ??? ????
Lyrics written by: Eden Derso - ??? ????

You can see all the lyrics of Eden Derso - ??? ???? songs at rare-lyrics.comאוקיי
גוּ-גוּ-גא - מגמגמת למאזין
כשאני יורקת חזק, בלי קשר למין
גזע-דת, שמאל, ימין
תאשימוני בנטייה לפמיניזם
?"זה בסדר אם אתה תוהה: "מי זה, מי זאת
מרפרפת על הרוגע ועל הקריזות
לא מצפה שנילחם עם משטרה, ממשלה
רק שתלחמו איתי על הזכות לחיות ולהיות
מהפכנים צעירים, יותר מבינים
לא האלה שיושבים ומגלגלים את הצרות
לעוד שעה, שבוע, עוד חודש
מרגיש ציטוט מהקוראן, אני יורקת שפת קודש
?גם אתה מרגיש מיום ליום שאין לך קול
?גם אתה מרגיש מפעם לפעם שאין עוד טעם
גם אתה מרגיש שבמוזיקה כבר לא נשאר טוב
נמאס לחכות לשינוי שלא יבוא אף פעם
?אני איתך, איתך, למה לנו לחכות
יש פחות דם על הכבישים, יותר על מדרכות
רוב הרוצחים יושבים בשאט גאן של הניידות
?רואה אי-צדק - מעדיף לשתוק, הא

על הגב שלי
עתיד שלך והעתיד שלי
D כולם יחד עם עדן
נסלול לנו שבילים חדשים
...אה-אה-הא


אל תגיד שלא ראית
המהפכה מתחילה מהמחתרת אל האליטה
ואם בהית, אומר שנדלקת ובאת לשיר על כל מה שרצית
אם ת'מברר יותר מדי, שוקל יותר מדי, חושב יותר מדי
זה אומר שאתה רוצה פחות מדי, אוהב פחות מדי, רוקד פחות מדי

תן לתשוקה לסחוף אותך
עוף מוזר, תעוף מוזר - שאף אחד לא יחתוך אותך
תן במקור לכל מי שינסה לרמוס אותך
אני הרוח בכנפייך, אל תתן להם למשוך אותך
חזרה למטה כי המדינה קורסת
את אזרחיה היא דורסת
כל יום עוד משפחה אל קו העוני מקפצת
אני כאן מקרצפת כל בלטה ובלטה מלכלוך הרפת
אני הפרה המרפרפת שת'עבודה מתקתקת
אותי אף אחד לא יצוד
אני לא צריכה ייצוג, אז אל תגעו בי
L-Boogie בדיוק כמו
"מ"פוג'יז
לא לאלימות כי

על הגב שלי
עתיד שלך והעתיד שלי
D כולם יחד עם עדן
נסלול לנו שבילים חדשים
על הגב שלי
עתיד שלך והעתיד שלי
D כולם יחד עם עדן
נסלול לנו שבילים חדשים


...אה-אה-הא
אל תגיד שלא ראית
על הגב שלי
עתיד שלך והעתיד שלי
נסלול לנו שבילים חדשים