Shvuaim – ??????? Lyrics

Eden Hason - ??? ???? Lyrics

You are viewing Shvuaim - ??????? Lyrics - Eden Hason - ??? ????

Shvuaim - ??????? song lyrics are written by Eden Hason - ??? ????

Complete information about Shvuaim - ??????? lyrics

Selected song name: Shvuaim - ???????
Singer Name: Eden Hason - ??? ????
Lyrics written by: Eden Hason - ??? ????

You can see all the lyrics of Eden Hason - ??? ???? songs at rare-lyrics.com
ככה זה שבועיים כבר
הכל חדש, מציאות אחרת את
לא הרמת לי טלפון משבת
אני לא רגיל
בגדול מבין אותך, מה לך עכשיו
להחיות את מה שמת
סתם תוהה אם ככה זה באמת
קצת מרגיש מבוכה איתך בכל שיחה
כי די מחזרתי את הכל
הבדיחות שלי לא קורעות אותך
ואת אחת שצוחקת מהכל
בגדול מבין אותך מה לך עכשיו
לשחק לי עם הלב
את טובה, ואני סתם אוהב


רגע עם עצמי בבית, רק חושב
כמה בגללי יצאתי מהלב
ושוב, אני לא נרדם בלילה
איך תמיד הכל זה בגללך
אני לא נרדם בלילה
?ואם הכאב הזה ילך


ככה זה שבועיים כבר הכל ישן
ואת לא שייכת כאן
מדיניות כזו שחבל על הזמן
אני לא נופל עוד
בגדול נלחמתי כבר, זה אחריי
להמית את מה שחי
אני לא נלחם עלייך גם בעד שלום אני מבטיח

רגע עם עצמי בבית, רק חושב
כמה בגללי יצאתי מהלב
ושוב, אני לא נרדם בלילה
איך תמיד הכל זה בגללך
אני לא נרדם בלילה
?ואם הכאב הזה ילך
רגע עם עצמי בבית, רק חושב
כמה בגללי יצאתי מהלב
ושוב, אני לא נרדם בלילה
איך תמיד הכל זה בגללך
אני לא נרדם בלילה
?ואם הכאב הזה ילך