Tikra Li Mami – ???? ?? ???? Lyrics

Eden Hason - ??? ???? Lyrics

You are viewing Tikra Li Mami - ???? ?? ???? Lyrics - Eden Hason - ??? ????

Tikra Li Mami - ???? ?? ???? song lyrics are written by Eden Hason - ??? ????

Complete information about Tikra Li Mami - ???? ?? ???? lyrics

Selected song name: Tikra Li Mami - ???? ?? ????
Singer Name: Eden Hason - ??? ????
Lyrics written by: Eden Hason - ??? ????

You can see all the lyrics of Eden Hason - ??? ???? songs at rare-lyrics.com
זה בוקר שאחרי הסערה
אתה שם ואני כאן כבר לא מרגיש נורא
קצת קשה לי לאהוב אותך
אחרי כמעט שבוע
שאתה לא מסתכל לי בעיניים
ואם כן, המבט שלך מוזר
"משדר לי כל הזמן זה "לבנתיים
אבל בנתיים זה נגמר


ועוד שבוע תתקשר
ושוב תקרא לי מאמי
בואי, נשב ונדבר קצת על הכל
אני אוהב אותך יותר
אפילו עוד מכשנפגשנו
בוא נשב ונדבר קצת על הכל


זה בוקר שאחרי הסערה
מספרת לעצמי שאני לא צריכה אותך
קצת קשה, כמעט ומצליחה
עד שאתה מגיע
אתה שוב מתסכל לי בעיניים
איך המבט הזה מפיל אותי בפח
עוד אברח ממך מחר או עוד יומיים
אבל בנתיים בוא נשכח

ועוד שבוע תתקשר
ושוב תקרא לי מאמי
בואי, נשב ונדבר קצת על הכל
אני אוהב אותך יותר
אפילו עוד מכשנפגשנו
בוא נשב ונדבר קצת על הכל


אני אוהב אותך יותר
אפילו עוד מכשנפגשנו
בוא נשב ונדבר קצת על הכל


ועוד שבוע תתקשר
ושוב תקרא לי מאמי
בואי, נשב ונדבר קצת על הכל
אני אוהב אותך יותר
אפילו עוד מכשנפגשנו
בוא נשב ונדבר קצת על הכל