Tschokim – ?????? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Tschokim - ?????? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Tschokim - ?????? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Tschokim - ?????? lyrics

Selected song name: Tschokim - ??????
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
איך שאני נכנס בלאגן
?מה נשמע לכולם
תמיד מחזיק חצי כוס מלאה לא מתפכח אף פעם
אם אתה בא לכאן, אז אתה בא מוכן
המעפרה כבדת משקל היום שוברים את השולחן
חברה שלי שולחים לי טהר אתה הבטחת ישיבה
כל היום בהקלטות אין זמן אוכל בעמידה
כל היום משקה את הצמח מחכה שהוא יגדל
מי שזורע בדמעה יבוא יום קוצר ברינה
מי שבא לגג של טהר מוצא את הבלאגן
מי שמחפש צרות תראו בסוף מוצא אותם
אם אתה ברע תלך ברע
מכבה את המנורה מדליק ענף
יש לי אלף בעיות על הראש זה לוחץ
אבל אני לא מתייאש מתייאש
אתה לא עובד נכון אם אתה עובד קשה
לא לא אני לא כאן להתאמץ


אני בא בשביל הצחוקים, הצחוקים
אם אתה לא תחייך מי יחייך לך חזרה
אם אתה במקום שלי אז בוא שב
תעשן , תשתה, מה קרה
שמישהו ימלא את הכוס שלי בעוד שוט
ישיבות מהבוקר עד הזריחה
אני בא בשביל הצחוקים, ואם אתה פה איתי
יש פה אך ורק בלאגן

פה בשביל הצחוקים
אתה קנייה אני כמו קים
באוטו שלך על 180 ולא מתבאסים, מגבירים את הבאסים
ומה שלא עושים, עושים את זה קלאסי
ולא נמאס לי
כל פעם שהכבדתי, ישר הסתובבתי
180 אל תוך הגראס שלי
אני לא בעניינים של שום דבר חוץ מצחוקים
בוא לבדוק אם
זה מתוק עם הסוכר
או שזה מר
חשוב לא להיות ממורמר
אם לא הלך לך היום, תנסה מחר
לא הולך בחום, תנסה כשקר
לא זה לא חלום גם אם זה נגמר
מרגיש שאין מקום מרגיש שאתה זר
בוא תשכח מהעבר
זה לא נגמר
חשוב לא להיות ממורמר
חשוב שתבוא כבר


אני בא בשביל הצחוקים, הצחוקים
אם אתה לא תחייך מי יחייך לך חזרה
אם אתה במקום שלי אז בוא שב
תעשן , תשתה, מה קרה
שמישהו ימלא את הכוס שלי בעוד שוט
ישיבות מהבוקר עד הזריחה
אני בא בשביל הצחוקים, ואם אתה פה איתי
יש פה אך ורק בלאגן

אני לא זוכר כבר מה זה סאחיות
לא מתגאה אבל זה לא מוסיף לי לצניעות
כי לפעמים אומרים לי שחציתי גבול
ובתגובה אני מוציא להם עשן צורת עיגול
אני מתורגל בלבלות יש לי ציון לשבח
אם את אוהבת גם אז יש לנו דיבור כי בטח
שאת רוצה אחד שיהיה איתך מסטול לנצח
אחד בדיוק בראש שלי כשיש לי בול במצח
בשביל סאטלה, אני חזיר בר
בבטן שלי חצי בר אם יש לך משקה הוא נגמר
אז מתי אתה מעביר כבר את הסיגר
אי אפשר לעצור אותי כמו מהגר עם גרין קארד
כי האנרגיה שלי חופשית ואין לי שום לחץ
וחברים שלי מקבלים אותי בדיק ככה
אז מפנה את הגב לאלה שתפסו תחת
אומר שלום לאלה שגילגלו שאחטה


אני בא בשביל הצחוקים, הצחוקים
אם אתה לא תחייך מי יחייך לך חזרה
אם אתה במקום שלי אז בוא שב
תעשן , תשתה, מה קרה
שמישהו ימלא את הכוס שלי בעוד שוט
ישיבות מהבוקר עד הזריחה
אני בא בשביל הצחוקים, ואם אתה פה איתי
יש פה אך ורק בלאגן