Yoter Miday – ???? ??? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Yoter Miday - ???? ??? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Yoter Miday - ???? ??? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Yoter Miday - ???? ??? lyrics

Selected song name: Yoter Miday - ???? ???
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
עוד לא שעה עגולה
איך כבר הכוס מלאה
שאכטה במאפרה
עוד לא החלפתי שמלה
עוד לא עבר לי הטעם שלך
כלים בקיור, הדירה הפוכה
כל מה שבא לי לראות זה את השם שלך וליד נקודה ירוקה
אותה התחושה, שוב אותו התסריט
קומדיה בנטפליקס, אותה שחקנית
יאללה, נעשה כוסית
יאללה, מכינה עוד ביט
אלישע ומישה באות ובדרך הביתה נקיא במונית


אני חשבתי שזה לא יכאב
או לפחות לא עד עכשיו
חשבתי שתחזור אליי
חשבתי קצת יותר מדיי


אבא אמר לי
גם אם זה מר לי
זה יעבור
שמתי בקרדי
שמתי בוב מארלי
זה לא עזר לי
אני לא רואה ת'סוף
אבא אמר לי
גם אם זה מר לי
זה יעבור
שמתי בקרדי
שמתי בוב מארלי
זה לא עזר לי
אני לא רואה ת'סוף

עוד מאוהבת באקס שלי
מקבלת ת'טקסט בלי
אימוג'י צוחק
לי זה כבר לא משנה כי
-איבדתי בושה ו
-אני מודה ש
ביונסה סלחה
אז גם
אני יכולה
אני לא רוצה
להסביר ת'צמי
לך, סליחה, אני בוכה
אם זה לא מתאים לך
אז לך בקשה
אני לא משתנה, לא משתנה


אני חשבתי שזה לא יכאב
או לפחות לא עד עכשיו
חשבתי שתחזור אליי
חשבתי קצת יותר מדיי


אבא אמר לי
גם אם זה מר לי
זה יעבור
שמתי בקרדי
שמתי בוב מארלי
זה לא עזר לי
אני לא רואה ת'סוף
אבא אמר לי
גם אם זה מר לי
זה יעבור
שמתי בקרדי
שמתי בוב מארלי
זה לא עזר לי
אני לא רואה ת'סוף